שאלו×Ŗ נפוצו×Ŗ

ה×Ŗחב×Øו×Ŗ וה×Øשמה למע×Øכ×Ŗ

למה אני לא מצליח לה×Ŗחב×Ø?
ישנן כמה היבו×Ŗ אש×Ø ×™×›×•×œ×•×Ŗ להיו×Ŗ ה×Ŗשובה לבעיה. ×Øאשי×Ŗ, בדוק ששם המש×Ŗמש וההיהמה שהזנ×Ŗ הם אכן נכונים. אם בדק×Ŗ והם נכונים, צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× מנהל המע×Øכ×Ŗ וב×Ø×Ø ×× אינך חהום מגישה למע×Øכ×Ŗ. אפש×Øו×Ŗ נוהפ×Ŗ היא שמנהל המע×Øכ×Ŗ אח×Øאי לבעיה וה×Ŗקלה היא במע×Øכ×Ŗ ולא בפ×Øטייך, והמנהלים מהד×Øים או×Ŗה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע אני צ×Øיך לה×Øשם בכלל?
אינך חייב, זה ×Ŗלוי במנהלי המע×Øכ×Ŗ וה×Øשאו×Ŗיהם בפו×Øום, י×Ŗכן ו×Ŗהייה חייב לה×Øשם בכדי לשלוח הודעו×Ŗ בפו×Øום. בכל מק×Øה; ה×Øישום י×Ŗן לך גישה לכלים אש×Ø ×™×¢×–×Øו וישפ×Øו לך א×Ŗ חווי×Ŗ הגלישה בפו×Øום דב×Ø ××©×Ø ×œ× ×Ŗקבל כאו×Øח, כלים כמו ×Øישום ומעקב אח×Ø × ×•×©××™×, המל אישי, ח×Ŗימה, ×¢×Øיכ×Ŗ פ×Øופיל מש×Ŗמש ועוד. ה×Øישום הינו לוקח דקו×Ŗ הפו×Øו×Ŗ בלבד, כך שכדאי לך לה×Øשם.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע אני מ×Ŗ× ×Ŗק באופן אוטומטי?
אם לא ×Ŗהמן א×Ŗ חב×Ø ××•×Ŗי באופן אוטומטי בכל ×›× ×™×”×” שהיא ×Ŗיבה הנמצא×Ŗ מ×Ŗח×Ŗ לשדו×Ŗ הה×Ŗחב×Øו×Ŗ, המע×Øכ×Ŗ ×Ŗחב×Ø ××•×Ŗך ×Øק כאש×Ø ×Ŗזין כל פעם א×Ŗ הפ×Øטים מחדש. כלי זה מגן על המש×Ŗמש שלך משימוש על ידי אדם אח×Ø. בכדי להישא×Ø ×ž×—×•×‘×Ø, המן א×Ŗ ה×Ŗיבה לפני הה×Ŗחב×Øו×Ŗ. פעולה זו לא מומלצ×Ŗ כאש×Ø ××Ŗה מחוב×Ø ×œ×¤×•×Øום ב×Øש×Ŗ מחשבים, כדוגמא בהיפ×Øיו×Ŗ, קפה אינט×Øנט, מחשבי מעבדו×Ŗ באוניב×Øהיטה, וכדומה. אם אינך ×Øואה א×Ŗ ה×Ŗיבה, כנ×Øאה ומנהל המע×Øכ×Ŗ ביטל א×Ŗ אפש×Øו×Ŗ זו.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

איך אני מונע משם המש×Ŗמש שלי מלהופיע ב×Øשימ×Ŗ המש×Ŗמשים המחוב×Øים?
בעז×Ø×Ŗ לוח הבק×Øה למש×Ŗמש, ×Ŗח×Ŗ הכו×Ŗ×Ø×Ŗ ā€œ××¤×©×Øויו×Ŗ מע×Øכ×Ŗā€,א×Ŗה ×Ŗמצא אפש×Øו×Ŗ ×”×”×Ŗ×Ø ××Ŗ מצבי כמחוב×Ø. הפעל אפש×Øו×Ŗ זו כןו×Øק מנהלי המע×Øכ×Ŗ, מנהלי פו×Øומים וא×Ŗה עצמך ×Ŗיהיו אלה שי×Øאו או×Ŗך מחוב×Ø. א×Ŗה ×Ŗהפ×Ø ×›×ž×©×Ŗמש מוה×Ŗ×Ø.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

איבד×Ŗי א×Ŗ ההיהמה שלי!
אל ×Ŗלחׄ! כאש×Ø ××™× ×š זוכ×Ø ××Ŗ ההיהמה, בקלו×Ŗ ×Ŗוכל לאפהה. בק×Ø ×‘×¢×ž×•×“ הה×Ŗחב×Øו×Ŗ ולחׄ שחכ×Ŗי היהמה. עקוב אח×Ø ×”×”×•×Øאו×Ŗ ו×Ŗוכל לה×Ŗחב×Ø ×©×•×‘ בק×Øוב.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

× ×Øשמ×Ŗי אבל אני לא מצליח לה×Ŗחב×Ø!
×Øאשי×Ŗ, בדוק א×Ŗ שם המש×Ŗמש וההיהמה שהזנ×Ŗ. אם הם נכונים, אז כנ×Øאה וא×Ŗ מהדב×Øים הבאים ק×Øה. אם מע×Øכ×Ŗ ה COPPA פועל×Ŗ במע×Øכ×Ŗ ובה×Øשמה הימנ×Ŗ שא×Ŗה מ×Ŗח×Ŗ לגיל 13, ×Ŗצט×Øך לעקוב אח×Ø ×”×”×•×Øאו×Ŗ ש×Ŗקבל. בחלק ממע×Øכו×Ŗ הפו×Øומים דו×Øשים א×Ŗ הפעל×Ŗ החשבון, על ידי דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני או מנהל המע×Øכ×Ŗ; מידע זה מוצג במהלך הה×Øשמה. אם האישו×Ø ×œ×”×Øשמה נשלח לדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני, עקוב אח×Ø ×”×”×•×Øאו×Ŗ. אם לא קיבל×Ŗ הודעה לדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני, כנ×Øאה ונ×Ŗ×Ŗ כ×Ŗוב×Ŗ דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני שגויה או שמע×Øכ×Ŗ הדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני העבי×Øה א×Ŗ הודע×Ŗ האישו×Ø ×‘×”×™× ×•×Ÿ ההפאם. אם א×Ŗה בטוח שהפ×Øטים שהזנ×Ŗ נכונים ודוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני אכן נכונה, צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× מנהל המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

× ×Øשמ×Ŗי בעב×Ø ××‘×œ אני לא מצליח לה×Ŗחב×Ø ×™×•×Ŗ×Ø?!
קיימ×Ŗ אפש×Øו×Ŗ שמנהל ×Øאשי כיבה או מחק א×Ŗ חשבונך מהיבה כלשהי. בנוהף, פו×Øומים ×Øבים מוחקים מש×Ŗמשים אש×Ø ×œ× פי×Øהמו הודעו×Ŗ זמן ×Øב כדי לצמצם בגודל של בהיה הנ×Ŗונים. אם זה ק×Øה, × ×”×” לה×Øשם שוב ולהיו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×¤×¢×™×œ בדיונים.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מהו COPPA?
COPPA, או החוק לפ×Øטיו×Ŗ והגנה המקוונ×Ŗ של הילד של 1998, הוא חוק בא×Øצו×Ŗ הב×Øי×Ŗ הדו×Øש מא×Ŗ×Øים ב×Øש×Ŗ אש×Ø ×™×›×•×œ×™× לאהוף מידע מקטינים מ×Ŗח×Ŗ לגיל 13 לד×Øוש ההכמה מההו×Øים בכ×Ŗב או כל שיטה אח×Ø×Ŗ של אישו×Ø ×ž××¤×•×˜×Øופוה חוקי, המאפש×Ø ××Ŗ איהוף פ×Øטי הזיהוי האישיים מקטין מ×Ŗח×Ŗ לגיל 14 13. אם אינך בטוח אם חוק זה חל לגביך ב×Ŗו×Ø ×ž×™×©×”×• המנהה לה×Øשם או לא×Ŗ×Ø ××©×Ø ××œ×™×• א×Ŗה מנהה לה×Øשם, צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× יועׄ חוקי לה×Ŗיעצו×Ŗ. שים לב שקבוצ×Ŗ phpBB אינה יכולה להפק יעוׄ חוקי ואינה נקודה ליצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×œ×¢× ×™×™× ×™ חוק מכל הוג, ובפ×Øט ה×Øשום להלן.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע אני לא יכול לה×Øשם?
יכול להיו×Ŗ שמנהל המע×Øכ×Ŗ חהם א×Ŗ כ×Ŗוב×Ŗ ה IP שלך או אה×Ø ×©×™×ž×•×© בשם מש×Ŗמש זה. בנוהף מנהל המע×Øכ×Ŗ יכול להפהיק א×Ŗ הה×Øשמה למע×Øכ×Ŗ ובכך למנוע ממש×Ŗמשים חדשים לה×Øשם. צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× מנהלי המע×Øכ×Ŗ לעז×Øה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה האפש×Øו×Ŗ ā€œ×ž×—ק א×Ŗ כל עוגיו×Ŗ המע×Øכ×Ŗā€ עושה?
ā€œ×ž×—ק א×Ŗ כל עוגיו×Ŗ המע×Øכ×Ŗā€ מוחק×Ŗ א×Ŗ כל העוגיו×Ŗ שנוצ×Øו על ידי המע×Øכ×Ŗ ומונע×Ŗ מהמשך הה×Ŗחב×Øו×Ŗ האוטומטי×Ŗ לפעול. בנוהף אפש×Øו×Ŗ זו יכולה לאפש×Ø ×ž×¢×§×‘ אישי במע×Øכ×Ŗ אם אפש×Øו×Ŗ זו הופעלה על ידי מנהל המע×Øכ×Ŗ. אם יש לך בעיה של ה×Ŗחב×Øו×Ŗ וה×Ŗ× ×Ŗקו×Ŗ, מחיק×Ŗ עוגיו×Ŗ המע×Øכ×Ŗ יכולה במק×Øים מהוימים לעזו×Ø.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

אפש×Øויו×Ŗ והגד×Øו×Ŗ מש×Ŗמש

כיצד אני משנה א×Ŗ ההגד×Øו×Ŗ שלי?
אם א×Ŗה מש×Ŗמש ×Øשום, כל הגד×Øו×Ŗיך שמו×Øו×Ŗ בבהיה הנ×Ŗונים. בכדי לשנו×Ŗם, בק×Ø ×‘×œ×•×— הבק×Øה למש×Ŗמש; א×Ŗ הקישו×Ø ×œ×“×£ זה ×Ŗוכל למצוא ב×Øאש הדף. מע×Øכ×Ŗ זו ×Ŗאפש×Ø ×œ×š לשנו×Ŗ א×Ŗ ההגד×Øו×Ŗ והאפש×Øויו×Ŗ האישיו×Ŗ שלך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

הזמנים אינם נכונים!
יכול להיו×Ŗ שהזמן המוצג שונה מהזמנים באזו×Øך. אם זא×Ŗ הבעיה, בק×Ø ×‘×œ×•×— הבק×Øה למש×Ŗמש ושנה א×Ŗ הזמן על פי אזו×Øך, לדוגמא לונדון, פא×Ø×™×”, ניו יו×Øק, וכדומה. שים לב ששינוי אזו×Ø ×”×–×ž×Ÿ, כמו ×Øוב ההגד×Øו×Ŗ, ני×Ŗן אך ו×Øק למש×Ŗמשים ×Øשומים. אם אינך ×Øשום במע×Øכ×Ŗ, זה הזמן הנכון לה×Øשם.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

שינ×Ŗי א×Ŗ אזו×Ø ×”×–×ž×Ÿ והוא עדין שונה מהזמן שלי!
אם א×Ŗה בטוח שהגד×Ø×Ŗ א×Ŗ אזו×Ø ×”×–×ž×Ÿ ושעון קיׄ נכון והזמן עדין אינו מכוון כ×Øאוי, אז כנ×Øאה והזמנים המוגד×Øים בש×Ø×Ŗ אינם מוגד×Øים כ×Øאוי. אנא ידע א×Ŗ מנהל המע×Øכ×Ŗ לטיפול בבעיה זו.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

השפה שלי אינה ב×Øשימה!
מנהלי המע×Øכ×Ŗ כנ×Øאה ולא העלו א×Ŗ השפה בה×Ŗקנ×Ŗ המע×Øכ×Ŗ או שאף אחד לא ×Ŗ×Øגם א×Ŗ המע×Øכ×Ŗ לשפה שלך. × ×”×” לשאול א×Ŗ מנהלי המע×Øכ×Ŗ אם ביכול×Ŗם לה×Ŗקין א×Ŗ השפה. אם חביל×Ŗ השפה אינה קיימ×Ŗ, ×Ŗ×Øגיש חופשי לנהו×Ŗ ול×Ŗ×Øגם א×Ŗ השפה בעצמך. יו×Ŗ×Ø ×ž×™×“×¢ אודו×Ŗ ×Ŗי×Øגום שפה ×Ŗוכל למצוא בא×Ŗ×Ø ×”×Øישמי של PHPBB (×Øאה קישו×Ø ×‘×Ŗח×Ŗי×Ŗ הפו×Øום).
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

איך אני מציג ×Ŗמונה יחד עם שם המש×Ŗמש שלי?
ישנם שני ×Ŗמונו×Ŗ אש×Ø ×™×›×•×œ×•×Ŗ להיו×Ŗ מוצגו×Ŗ יחד עם שם המש×Ŗמש כאש×Ø ×¦×•×¤×™× בהודעו×Ŗ. אח×Ŗ מהן יכולה להיו×Ŗ ×Ŗמונה הקשו×Øה לד×Øגה שלך, בד×Øך כלל בצודה של כוכבים, ×Øיבועים או נקודו×Ŗ, מציינים כמה הודעו×Ŗ כ×Ŗב×Ŗ או א×Ŗ מעמדך בפו×Øום. השני, בד×Øך כלל ×Ŗמונה גדולה, הידועה כ×Ŗמונה אישי×Ŗ ובד×Øך כלל יחודי×Ŗ או אישי×Ŗ לכל מש×Ŗמש. באח×Øיו×Ŗ המנהל ה×Øאשי של הפו×Øום לאפש×Ø ×Ŗמונו×Ŗ אישיו×Ŗ ולבחו×Ø ××Ŗ הד×Øך שבהם ×Ŗמונו×Ŗ אישיו×Ŗ יהיו זמינו×Ŗ. אם אינך יכול להש×Ŗמש ב×Ŗמונו×Ŗ אישיו×Ŗ, צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× המנהל ה×Øאשי של הפו×Øום ושאל או×Ŗו להיבה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מהו הדי×Øוג שלי וכיצד אני משנה או×Ŗו?
די×Øוגים, אש×Ø ×ž×•×¤×™×¢×™× ×Ŗח×Ŗ שם המש×Ŗמש שלך, מציינים א×Ŗ מהפ×Ø ×”×”×•×“×¢×•×Ŗ אש×Ø ×©×œ×—×Ŗ או מזהים מש×Ŗמשים מהויימים, למשל מנהלים או מנהלים ×Øאשיים. כעיק×Øון, אינך יכול לשנו×Ŗ א×Ŗ הנוהח של כל אחד מדי×Øוגי המע×Øכ×Ŗ באופן ישי×Ø ×ž×¤× ×™ שהם נקבעים על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ. אנא אל ×Ŗפגע במע×Øכ×Ŗ על-ידי שליח×Ŗ הודעו×Ŗ מיו×Ŗ×Øו×Ŗ ×Øק כדי הגדיל א×Ŗ הדי×Øוג שלך. ×Øוב המע×Øכו×Ŗ לא יאפש×Øו זא×Ŗ והמנהל או המנהל ה×Øאשי יקטין א×Ŗ מונה ההודעו×Ŗ שלך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כאש×Ø ×× ×™ לוחׄ על קישו×Ø ×”×“×•××Ø ×”××œ×§×˜×Øוני של מש×Ŗמש הוא מבקש ממני לה×Ŗחב×Ø?
×Øק מש×Ŗמשים ×Øשומים יכולים לשלוח לחב×Øי הפו×Øום הודעו×Ŗ לדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני באמצעו×Ŗ טופה השליחה במע×Øכ×Ŗ, וזא×Ŗ עם מנהלי המע×Øכ×Ŗ מאפש×Øים עז×Ø ×–×”. זה מונע משליח×Ŗ הודעו×Ŗ הפאם והודעו×Ŗ היכולו×Ŗ לפגוע במש×Ŗמשי המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מע×Øכ×Ŗ השליחה

כיצד אני שולח נושא חדש בפו×Øום?
כדי לשלוח נושא חדש בפו×Øום, לחׄ על הכפ×Ŗו×Ø ×”×“×Øוש במהכי הפו×Øום או הנושא. י×Ŗכן ו×Ŗצט×Øך לה×Øשם לפני ש×Ŗוכל לשלוח הודעה. ×Øשימ×Ŗ הה×Øשאו×Ŗ שלך בכל פו×Øום זמינה ב×Ŗח×Ŗי×Ŗ מהכי הפו×Øום והנושא. לדוגמה: א×Ŗה יכול לשלוח נושאים חדשים, א×Ŗה יכול להצביע בהק×Øים, וכד'.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני עו×Øך או מוחק הודעה?
במידה ואינך מנהל או מנהל ×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ, ×Ŗוכל לע×Øוך או למחוק א×Ŗ ההודעו×Ŗ שלך בלבד. א×Ŗה יכול לע×Øוך הודעה על-ידי לחיצה על כפ×Ŗו×Ø ×”×¢×Øיכה להודעה המיוחה×Ŗ, לפעמים לזמן מוגבל בלבד לאח×Ø ×©×”×”×•×“×¢×” נשלחה. אם מישהו כב×Ø ×”×’×™×‘ להודעה, ×Ŗמצא ×Ŗוהפ×Ŗ קטנה של טקהט המוצג מ×Ŗח×Ŗ להודעה כאש×Ø ××Ŗה חוז×Ø ×œ× ×•×©× אש×Ø ×Øושם א×Ŗ מהפ×Ø ×”×¤×¢×ž×™× שע×Øכ×Ŗ או×Ŗה יחד עם ה×Ŗא×Øיך והשעה. טקהט זה יופיע ×Øק במידה ונשלחה להודעה ×Ŗגובה. הוא לא יופיע אם מנהל או מנהל ×Øאשי ×¢×Øך א×Ŗ ההודעה, אך הם יכולים להשאי×Ø ×”×¢×Øה אש×Ø ×ž×”×‘×™×Øה מדוע הם ×¢×Øכו א×Ŗ ההודעה לפי ×Øאו×Ŗ עיניהם. שים לב שמש×Ŗמשים ×Øגילים לא יכולים למחוק הודעה לאח×Ø ×©×§×™×‘×œ×” ×Ŗגובה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני מוהיף ח×Ŗימה להודעו×Ŗ שלי?
כדי להוהיף ח×Ŗימה להודעה א×Ŗה חייב קודם ליצו×Ø ××—×Ŗ ד×Øך לוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך. לאח×Ø ×©× ×•×¦×Øה, א×Ŗה יכול להמן א×Ŗ ה×Ŗיבה צ×Ø×£ ח×Ŗימה בטופה השליחה כדי להוהיף א×Ŗ הח×Ŗימה שלך. א×Ŗה יכול גם להוהיף ח×Ŗימה כב×Øי×Ø×Ŗ מחדל לכל ההודעו×Ŗ שלך על-ידי בחי×Ø×Ŗ האפש×Øו×Ŗ המ×Ŗאימה בפ×Øופיל. אם ×Ŗעשה כך, ×Ŗוכל עדיין למנוע מהח×Ŗימה לה×Ŗווהף להודעו×Ŗ מהויימו×Ŗ על-ידי ביטול ההימון ל×Ŗיב×Ŗ הוהפ×Ŗ הח×Ŗימה בטופה השליחה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני יוצ×Ø ×”×§×Ø?
בזמן שליח×Ŗ נושא חדש או ×¢×Øיכ×Ŗ ההודעה ה×Øאשונה של הנושא, לחׄ על ה×Ŗווי×Ŗ ā€œ×™×¦×™×Ø×Ŗ הק×Øā€ ×Ŗח×Ŗ טופה השליחה ה×Øאשי. אם א×Ŗה לא יכול ל×Øאו×Ŗ או×Ŗה, אין לך א×Ŗ הה×Øשאו×Ŗ המ×Ŗאימו×Ŗ ליצי×Ø×Ŗ הק×Øים. הזן כו×Ŗ×Ø×Ŗ ולפחו×Ŗ ש×Ŗי אפש×Øויו×Ŗ להצבעה בשדו×Ŗ המ×Ŗאימים וודא שכל אפש×Øו×Ŗ בשו×Øה נפ×Øד×Ŗ ב×Ŗיב×Ŗ הטקהט. א×Ŗה יכול גם לקבוע א×Ŗ מהפ×Ø ×”××¤×©×Øויו×Ŗ אש×Ø ×ž×©×Ŗמשים יכולים לבחו×Ø ×‘×ž×©×š ההצבעה ×Ŗח×Ŗ ā€œ××¤×©×Øויו×Ŗ לכל מש×Ŗמשā€, זמן הגבלה להק×Ø ×‘×™×ž×™× (0 לצמי×Ŗו×Ŗ) ולבהוף האפש×Øו×Ŗ אש×Ø ×ž××¤×©×Ø×Ŗ למש×Ŗמשים לשנו×Ŗ א×Ŗ ההצבעו×Ŗ שלהם.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע אני לא יכול להוהיף אפש×Øויו×Ŗ נוהפו×Ŗ להק×Ø?
גבול האפש×Øויו×Ŗ בהק×Ø × ×§×‘×¢ ×¢"י שיקול דע×Ŗו של מנהל המע×Øכ×Ŗ. אם א×Ŗה חושב שכמו×Ŗ האפש×Øויו×Ŗ לא מהפיקה לך, פנה למנהל המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני ×¢×Øוך או מוחק הק×Ø?
כמו בהודעו×Ŗ, ×Øק השולח המקו×Øי, מנהל או מנהל ×Øאשי יכולים לע×Øוך הק×Øים. כדי לע×Øוך הק×Ø, לחׄ כדי לע×Øוך א×Ŗ ההודעה ה×Øאשונה בנושא. היא ×Ŗמיד מכילה א×Ŗ ההק×Ø ×”× ×§×‘×¢ לנושא. אם אף אחד לא הצביע, ני×Ŗן למחוק א×Ŗ ההק×Ø ××• לשנו×Ŗ כל אח×Ŗ מהאפש×Øויו×Ŗ שלו. עם זא×Ŗ, אם מש×Ŗמשים כב×Ø ×”×¦×‘×™×¢×• בהק×Ø, ×Øק מנהלים או מנהלים ×Øאשיים יכולים לע×Øוך או למחוק או×Ŗו. כך נמנע מאפש×Øויו×Ŗ ההק×Ø ×œ×”×©×Ŗנו×Ŗ באמצע ×Ŗקופ×Ŗ ההק×Ø.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע איני יכול להכנה לפו×Øום?
חלק מהפו×Øומים מוגבלים לקבוצו×Ŗ מש×Ŗמשים מהוימו×Ŗ. בכדי לצפו×Ŗ, לק×Øוא, לשלוח או לע×Øוך א×Ŗה צ×Øיך גישו×Ŗ מהויימו×Ŗ, פנה למנהל המע×Øכ×Ŗ בשביל לקבלם.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע אני לא יכול להוהיף קבצים מצו×Øפים?
ה×Øשאו×Ŗ צי×Øוף קבצים נקבעו×Ŗ בכל פו×Øום, לכל קבוצה, או לכל מש×Ŗמש בפ×Øט. המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ יכול לא לאפש×Ø ×¦×™×Øוף קבצים לפו×Øום המהוים בו א×Ŗה שולח, או י×Ŗכן ו×Øק קבוצו×Ŗ מהויימו×Ŗ יכולו×Ŗ לצ×Ø×£ קבצים. צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ אם אינך בטוח מדוע אינך יכול לצ×Ø×£ קבצים.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע קיבל×Ŗי אזה×Øה?
כל מנהל ×Øאשי של מע×Øכ×Ŗ קובע א×Ŗ חוקי הא×Ŗ×Ø ×©×œ×•. אם עב×Ø×Ŗ על חוק, י×Ŗכן וקיבל×Ŗ אזה×Øה. שים לב כי זוהי החלט×Ŗ המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ, וקבוצ×Ŗ phpBB לא יכולה לעשו×Ŗ דב×Ø ×¢× האזה×Øו×Ŗ בא×Ŗ×Ø ×”× ×Ŗון. צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ אם אינך בטוח מדוע קיבל×Ŗ אזה×Øה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד ני×Ŗן לדווח למנהל על הודעו×Ŗ?
אם מנהל המע×Øכ×Ŗ מאפש×Ø ×–××Ŗ, א×Ŗה ×Ŗ×Øאה כפ×Ŗו×Ø ×“×™×•×•×— הודעו×Ŗ ליד כפ×Ŗו×Ø ×”×©×œ×™×—×Ŗ הודעה. על ידי לחיצה על הכפ×Ŗו×Ø ×Ŗעבו×Ø ×œ×¤×¢×•×œ×•×Ŗ הדיווח על הודעה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מהו כפ×Ŗו×Ø ×”ā€œ×©×ž×•×Øā€ בשליח×Ŗ הנושא?
אפש×Øו×Ŗ זא×Ŗ מאפש×Ø×Ŗ לך לשמו×Ø ×”×•×“×¢×•×Ŗ שנכ×Ŗבו לשליחה מאוח×Ø×Ŗ, ×Ŗוכל להגיע אליהם שני×Ŗ לאח×Ø ×”×©×ž×™×Øה ×¢"י ביקו×Ø ×‘×œ×•×— הבק×Øה למש×Ŗמש.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע הודעו×Ŗי צ×Øיכו×Ŗ לקבל אישו×Ø?
המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ יכול להחליט שההודעו×Ŗ בפו×Øום בו א×Ŗה מנהה לכ×Ŗוב נד×Øשו×Ŗ להבדק לפני הצג×Ŗן. י×Ŗכן גם שהמנהל ה×Øאשי ×”×›× ×™×” או×Ŗך לקבוצה של מש×Ŗמשים אש×Ø ×”×”×•×“×¢×•×Ŗ שלהם צ×Øיכו×Ŗ להבדק×Ŗ לפני הצג×Ŗן. אנא צו×Ø ×§×©×Ø ×¢×œ המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ למידע נוהף.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני יכול להקפיׄ א×Ŗ הודע×Ŗי?
על-ידי לחיצה על הקישו×Ø ā€œ×”קפׄ נושאā€ כאש×Ø ××Ŗה צופה בו, א×Ŗה יכול ā€œ×œ×”קפיׄā€ א×Ŗ הנושא ל×Øאש הפו×Øום בעמוד ה×Øאשון. עם זא×Ŗ, אם אינך ×Øואה א×Ŗ הקישו×Ø, הקפצ×Ŗ הנושא יכולה להיו×Ŗ כבויה או הזמן המוקצב בין הקפצו×Ŗ עדיין לא ×”×”×Ŗיים. ני×Ŗן גם להקפיׄ א×Ŗ הנושא בפשטו×Ŗ על-ידי שליח×Ŗ ×Ŗגובה אליו, אך וודא שא×Ŗה מציי×Ŗ לחוקי המע×Øכ×Ŗ כאש×Ø ××Ŗה עושה כך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

עיצוב טקהט והוגי נושאים

מה זה BBCode?
BBCode הוא צו×Øה מיוחד×Ŗ של HTML, המציע שליטה נהד×Ø×Ŗ בעיצוב בחלקים מהויימים בהודעה. השימוש ב BBCode נקבע על-ידי המנהל ה×Øאשי, אבל ני×Ŗן גם לכבו×Ŗ או×Ŗו בכל הודעה בפ×Øט מטופה השליחה. BBCode עצמו דומה במבנה ל HTML, אך ה×Ŗגים ×Ŗחמים בהוג×Øיים המ×Øובעים [ ו ] במקום ב < ו >. למידע נוהף על BBCode ×Øאה א×Ŗ המד×Øיך אליו ני×Ŗן לגש×Ŗ מעמוד השליחה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

האם אני יכול להש×Ŗמש ב HTML?
לא. אין אפש×Øו×Ŗ לשלוח HTML במע×Øכ×Ŗ זו והוא יוצג בהודעו×Ŗ ב×Ŗו×Ø HTML. ×Øוב עיצובי הטקהט אש×Ø × ×™×Ŗן לבצע ב HTML ני×Ŗן גם לבצע בעז×Ø×Ŗ BBCode במקום.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הם המיילים?
המיילים, או הבעו×Ŗ, הם ×Ŗמונו×Ŗ קטנו×Ŗ אש×Ø × ×™×Ŗן להש×Ŗמש בהם כדי להביע ה×Øגשה בעז×Ø×Ŗ קוד קצ×Ø, למשל :) מציין שמח, בעוד :( מהמן עצוב. א×Ŗ ה×Øשימה המלאה של ההבעו×Ŗ ני×Ŗן ל×Øאו×Ŗ בטופה השליחה. × ×”×” לא להגזים בהמיילים, מפני שהם יכולים להפוך א×Ŗ ההודעה ללא ק×Øיאה ומנהל יכול להוציא או×Ŗם או לההי×Ø ××Ŗ ההודעה בשלמו×Ŗה. המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ יכול גם לקבוע הגבלה למהפ×Ø ×”×”×ž×™×™×œ×™× אש×Ø ×Ŗוכל להוהיף להודעו×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

האם אני יכול להוהיף ×Ŗמונו×Ŗ להודעו×Ŗ?
כן, ני×Ŗן להציג ×Ŗמונו×Ŗ בהודעו×Ŗ שלך. אם המנהל ה×Øאשי מאפש×Ø ×¦×™×Øוף קבצים, ×Ŗוכל גם להעלו×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗמונה למע×Øכ×Ŗ. אח×Ø×Ŗ, א×Ŗה חייב לקש×Ø ×œ×Ŗמונה המאוחהנ×Ŗ בש×Ø×Ŗ ×Øחוק הנגיש לכולם, למשל http://www.example.com/my-picture.gif. אינך יכול לקש×Ø ×œ×Ŗמונו×Ŗ המאוחהנו×Ŗ על המחשב האישי שלך (אלא אם כן הוא ש×Ø×Ŗ הנגיש לכולם) ולא ×Ŗמונו×Ŗ המאוחהנו×Ŗ מאחו×Øי מנגנוני אימו×Ŗ, למשל ×Ŗיבו×Ŗ הדוא×Ø ×©×œ hotmail או yahoo, א×Ŗ×Øים המוגנים בהיהמה, וכד'. כדי להציג א×Ŗ ה×Ŗמונה בעז×Ø×Ŗ ה×Ŗג [img] של BBCode.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הן הכ×Øזו×Ŗ גלובאליו×Ŗ?
הכ×Øזו×Ŗ גלובאליו×Ŗ מכילו×Ŗ מידע חשוב וא×Ŗה צ×Øיך לק×Øוא או×Ŗן בכל שעה אפש×Øי×Ŗ. הן יופיעו ב×Øאש של כל פו×Øום ובלוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך. ה×Øשאו×Ŗ הכ×Øזה גלובאלי×Ŗ נקבעו×Ŗ על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הן הכ×Øזו×Ŗ?
הכ×Øזו×Ŗ בד×Øך כלל מכילו×Ŗ מידע חשוב לפו×Øום בו א×Ŗה כ×Øגע קו×Øא וצ×Øיך לק×Øוא או×Ŗן מ×Ŗי שני×Ŗן. ההכ×Øזו×Ŗ מופיעו×Ŗ ב×Øאש של כל עמוד בפו×Øום בו הן נשלחו. כמו בהכ×Øזו×Ŗ הגלובאליו×Ŗ, ה×Øשאו×Ŗ הכ×Øזה נקבעו×Ŗ על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הם נושאים דביקים?
נושאים דביקים מופיעים בפו×Øום מ×Ŗח×Ŗ להכ×Øזו×Ŗ ו×Øק בעמוד ה×Øאשון. הם בד×Øך כלל חשובים כך שא×Ŗה אמו×Ø ×œ×§×Øוא או×Ŗם בכל שעה × ×Ŗונה. כמו בהכ×Øזו×Ŗ ובהכ×Øזו×Ŗ הגלובאליו×Ŗ, ה×Øשאו×Ŗ נושא דביק נקבעו×Ŗ על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הם נושאים נעולים?
נושאים נעולים הם נושאים אש×Ø ×”×ž×©×Ŗמשים אינם יכולים להגיב אליהם יו×Ŗ×Ø ×•×›×œ הק×Ø ××©×Ø ×”× עלולים להכיל ×™×”×Ŗיים אוטומטי×Ŗ. הנושאים יכולים להיו×Ŗ נעולים מהיבו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ונקבעו כך על-ידי מנהל הפו×Øום או המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ. ×Ŗוכל גם לנעול א×Ŗ הנושאים שלך לפי הה×Øשאו×Ŗ אש×Ø × ×§×‘×¢×• על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הם אייקונים לנושא?
אייקונים לנושא הם ×Ŗמונו×Ŗ בבחי×Ø×Ŗ הכו×Ŗב הנקבעו×Ŗ להודעו×Ŗ כדי ל×Øמוז על ×Ŗוכנן. האפש×Øו×Ŗ להש×Ŗמש באייקונים לנושא ×Ŗלויה בה×Øשאו×Ŗ אש×Ø × ×§×‘×¢×• על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

×Øמו×Ŗ מש×Ŗמשים וקבוצו×Ŗ

מה הם מנהלים ×Øאשיים?
מנהלים ×Øאשיים הם מש×Ŗמשים אש×Ø × ×§×‘×¢×• עם ה×Øמה הגבוהה ביו×Ŗ×Ø ×©×œ שליטה בכל המע×Øכ×Ŗ. מש×Ŗמשים אלו יכולים לשלוט בכל חלקי המע×Øכ×Ŗ, כולל הגד×Ø×Ŗ ה×Øשאו×Ŗ, חהימ×Ŗ מש×Ŗמשים, יצי×Ø×Ŗ קבוצו×Ŗ מש×Ŗמשים או מנהלים, וכד', ×Ŗלויים ×Ŗח×Ŗ מייהד המע×Øכ×Ŗ ובה×Øשאו×Ŗ אש×Ø ×”×•× × ×Ŗן להם. הם יכולים גם להיו×Ŗ בעלי ה×Øשאו×Ŗ ניהול מלאו×Ŗ בכל הפו×Øומים, לפי ההגד×Øו×Ŗ אש×Ø × ×§×‘×¢×• על-ידי מייהד המע×Øכ×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הם מנהלים?
מנהלים הם מש×Ŗמשים (או קבוצו×Ŗ של מש×Ŗמשים) אש×Ø ×ž×¤×§×—×™× על הפו×Øומים בכל יום. יש להם א×Ŗ הה×Øשאו×Ŗ לע×Øוך ולמחוק הודעו×Ŗ ולנעול, לשח×Ø×Ø × ×¢×™×œ×”, להעבי×Ø, למחוק ולפצל נושאים בפו×Øום או×Ŗו הם מנהלים. בד×Øך כלל, מנהלים נקבעו כדי למנוע ממש×Ŗמשים מלצא×Ŗ מהנושא או משליח×Ŗ הודעו×Ŗ הפוגעו×Ŗ בפו×Øום.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה הם קבוצו×Ŗ מש×Ŗמשים?
קבוצו×Ŗ מש×Ŗמשים הם קבוצו×Ŗ של מש×Ŗמשים אש×Ø ×ž×—×œ×§×™× א×Ŗ הקהילה לחלקים הני×Ŗנים לניהול על-ידי המנהלים ה×Øאשיים של המע×Øכ×Ŗ. כל מש×Ŗמש יכול להש×Ŗייך לכמה קבוצו×Ŗ ולכל קבוצה יכולו×Ŗ להקבע הה×Øשאו×Ŗ שלה. הן מהפקו×Ŗ ד×Øך קלה למנהלים ×Øאשיים לשנו×Ŗ ה×Øשאו×Ŗ לה×Øבה מש×Ŗמשים בפעם אח×Ŗ, כמו שינוי ה×Øשאו×Ŗ מנהל וקביע×Ŗ גישו×Ŗ למש×Ŗמשים לפו×Øומים פ×Øטיים.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

היכן נמצאו×Ŗ קבוצו×Ŗ המש×Ŗמשים וכיצד אני מצט×Ø×£ לאח×Ŗ?
א×Ŗה יכול לצפו×Ŗ בכל קבוצו×Ŗ המש×Ŗמשים ד×Øך הקישו×Ø ā€œ×§×‘וצו×Ŗ מש×Ŗמשיםā€ בלוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך. אם ×Ŗ×Øצה להצט×Ø×£ לאח×Ŗ, המשך על-ידי לחיצה על הכפ×Ŗו×Ø ×”×ž×Ŗאים. לא כל הקבוצו×Ŗ בעלו×Ŗ גישה פ×Ŗוחה. כמה יכולו×Ŗ לד×Øוש אישו×Ø ×œ×”×¦×˜×Øפו×Ŗ, כמה יכולו×Ŗ להיו×Ŗ הגו×Øו×Ŗ וכמה יכולו×Ŗ אף להה×Ŗי×Ø ××Ŗ חב×Øי הקבוצה. אם הקבוצה פ×Ŗוחה, א×Ŗה יכול להצט×Ø×£ אליה על-ידי לחיצה על הכפ×Ŗו×Ø ×”×ž×Ŗאים. אם קבוצה דו×Øש×Ŗ אישו×Ø ×œ×”×¦×˜×Øפו×Ŗ ×Ŗוכל לבקש להצט×Ø×£ על-ידי לחיצה על הכפ×Ŗו×Ø ×”×ž×Ŗאים. ×Øאש קבוצ×Ŗ המש×Ŗמשים צ×Øיך לאש×Ø ××Ŗ בקש×Ŗך ויכול לשאול או×Ŗך מדוע א×Ŗה ×Øוצה להצט×Ø×£ לקבוצה. אנא אל ×Ŗט×Øיד ×Øאש קבוצה אם הוא דחה א×Ŗ בקש×Ŗך. יכולו×Ŗ להיו×Ŗ לו ההיבו×Ŗ שלו.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני הופך ל×Øאש קבוצ×Ŗ מש×Ŗמשים?
×Øאש קבוצ×Ŗ מש×Ŗמשים נקבע בד×Øך כלל בע×Ŗ יצי×Ø×Ŗ הקבוצה על-ידי המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ. אם א×Ŗה מעונין ביצי×Ø×Ŗ קבוצ×Ŗ מש×Ŗמשים, א×Ŗה צ×Øיך ×Øאשי×Ŗ ליצו×Ø ×§×©×Ø ×¢× המנהל ה×Øאשי. × ×”×” שליח×Ŗ הודעה פ×Øטי×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

למה קבוצו×Ŗ מש×Ŗמשים מהויימו×Ŗ מופיעו×Ŗ בצבעים שונים?
המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ יכול לקבוע צבע לחב×Øי קבוצ×Ŗ מש×Ŗמשים מהוימ×Ŗ כדי להפוך א×Ŗ זיהוי חב×Øי הקבוצה לקל יו×Ŗ×Ø.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מה היא ā€œ×§×‘וצ×Ŗ מש×Ŗמשים כב×Øי×Ø×Ŗ מחדלā€?
אם א×Ŗה חב×Ø ×©×œ יו×Ŗ×Ø ×ž×§×‘×•×¦×Ŗ מש×Ŗמשים אח×Ŗ, ב×Øי×Ø×Ŗ המחדל בשימוש כדי לקבוע איזה צבע קבוצה ודי×Øוג קבוצה יוצגו לך כב×Øי×Ø×Ŗ מחדל. המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ יכול לאפש×Ø ×œ×š ה×Øשאה לשנו×Ŗ א×Ŗ קבוצ×Ŗ המש×Ŗמשים כב×Øי×Ø×Ŗ מחדל שלך ד×Øך לוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מהו הקישו×Ø ā€œ×”צוו×Ŗā€?
עמוד זה מהפק לך א×Ŗ ×Øשימ×Ŗ הצוו×Ŗ של המע×Øכ×Ŗ, כולל המנהלים ה×Øאשיים של המע×Øכ×Ŗ והמנהלים ופ×Øטים אח×Øים כמו הפו×Øומים שהם מנהלים.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ

אני לא יכול לשלוח הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ!
ישנן שלוש היבו×Ŗ לכך: אינך ×Øשום ו/או מחוב×Ø, המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ כיבה א×Ŗ ההודעו×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ כולה, או המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ מונע ממך משליח×Ŗ הודעו×Ŗ. צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× המנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ למידע נוהף.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

אני ממשיך לקבל הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ לא ×Øצויו×Ŗ!
א×Ŗה יכול לחהום מש×Ŗמש משליח×Ŗ הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ אליך על-ידי שימוש בכללי הודעו×Ŗ בלוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך. אם א×Ŗה מקבל הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ פוגעו×Ŗ ממש×Ŗמש מהויים, הודע למנהל ה×Øאשי. הוא יכול למנוע מהמש×Ŗמש משליח×Ŗ הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

קיבל×Ŗי דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני לא ×Øצוי ממישהו מהמע×Øכ×Ŗ הזא×Ŗ!
אנו מצטע×Øים לשמוע זא×Ŗ. מאפיין טופה הדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני של מע×Øכ×Ŗ זו כולל אמצעי אבטחה כדי לנהו×Ŗ ולעקוב אח×Ø ×ž×©×Ŗמשים אש×Ø ×©×•×œ×—×™× הודעו×Ŗ כאלו, כך ש×Ŗוכל לשלוח הודע×Ŗ דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני למנהל ה×Øאשי של המע×Øכ×Ŗ עם הע×Ŗק מלא של הודעה זו. חשוב מאוד לכלול א×Ŗ הכו×Ŗ×Øו×Ŗ אש×Ø ×ž×›×™×œ×•×Ŗ א×Ŗ פ×Øטי המש×Ŗמש ששלח א×Ŗ ההודעה. המנהל ה×Øאשי יוכל לפעול אח×Ø ×›×š.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

חב×Øים ונודניקים

מהם ×Øשימ×Ŗ החב×Øים והנודניקים שלי?
א×Ŗה יכול להש×Ŗמש ב×Øשימו×Ŗ אלו כדי להד×Ø ××Ŗ המש×Ŗמשים האח×Øים של המע×Øכ×Ŗ. מש×Ŗמשים המ×Ŗווהפים ל×Øשימ×Ŗ החב×Øים שלך י×Øשמו בלוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך לגישה מהי×Øה כדי ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ מצב החיבו×Ø ×©×œ×”× ולשלוח להם הודעו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ. לפי ×Ŗמיכ×Ŗ הע×Øכה, הודעו×Ŗ ממש×Ŗמשים אלו יכולו×Ŗ גם להיו×Ŗ מודגשו×Ŗ. אם א×Ŗה מוהיף מש×Ŗמש ל×Øשימ×Ŗ הנודניקים שלך, כל ההודעו×Ŗ אש×Ø ×”×•× שולח יוה×Ŗ×Øו כב×Øי×Ø×Ŗ מחדל.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני יכול להוהיף / לההי×Ø ×ž×©×Ŗמשים אל/מ×Ŗוך ×Øשימ×Ŗ החב×Øים או הנודניקים שלי?
א×Ŗה יכול להוהיף מש×Ŗמשים ל×Øשימה שלך בש×Ŗי ד×Øכים. ב×Ŗוך כל פ×Øופיל מש×Ŗמש, ישנו קישו×Ø ×œ×”×•×”×¤×Ŗ המש×Ŗמש ל×Øשימ×Ŗ החב×Øים או הנודניקים שלך. לחילופין, מלוח הבק×Øה למש×Ŗמש שלך, א×Ŗה יכול להוהיף ישי×Øו×Ŗ מש×Ŗמשים על-ידי הזנ×Ŗ שמו×Ŗ המש×Ŗמשים שלהם. א×Ŗה יכול גם לההי×Ø ×ž×©×Ŗמשים מה×Øשימה שלך בעז×Ø×Ŗ או×Ŗו עמוד.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

חיפוש בפו×Øומים

כיצד אני יכול לחפש בפו×Øום או בפו×Øומים?
הזן א×Ŗ החיפוש ב×Ŗיב×Ŗ החיפוש הנמצא×Ŗ בעמוד ה×Øאשי, בעמודי הפו×Øום או הנושא. ני×Ŗן לגש×Ŗ לחיפוש המ×Ŗקדם על-ידי לחיצה על הקישו×Ø ā€œ×—יפוש מ×Ŗקדםā€ אש×Ø ×–×ž×™×Ÿ בכל העמודים בפו×Øום. הד×Øך לגישה לחיפוש ×Ŗלויה בעיצוב שבשימוש.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע החיפוש שלי לא מחזי×Ø ×Ŗוצאו×Ŗ?
החיפוש שלך כנ×Øאה כללי מדי ומכיל ה×Øבה ×Ŗנאים נפוצים אש×Ø ×œ× נכנהו למאג×Ø ×©×œ phpBB3. הגד×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ××Ŗ החיפוש והש×Ŗמש באפש×Øויו×Ŗ הזמינו×Ŗ בחיפוש המ×Ŗקדם.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע החיפוש שלי מחזי×Ø ×¢×ž×•×“ ×Øיק!?
החיפוש שלך החזיק יו×Ŗ×Ø ×ž×“×™ ×Ŗוצאו×Ŗ אש×Ø ×”×©×Ø×Ŗ יכול לבצע. הש×Ŗמש בā€œ×—יפוש מ×Ŗקדםā€ והגד×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ××Ŗ ה×Ŗנאים שבשימוש והפו×Øומים בהם א×Ŗה מחפש.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני מחפש מש×Ŗמשים?
בק×Ø ×‘×¢×ž×•×“ ā€œ×ž×©×Ŗמשיםā€ ולחׄ על הקישו×Ø ā€œ×ž×¦× מש×Ŗמשā€.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני יכול למצוא א×Ŗ ההודעו×Ŗ והנושאים שלי?
א×Ŗ ההודעו×Ŗ שלך ני×Ŗן לקבל על-ידי לחיצה על ā€œ×—פש א×Ŗ הודעו×Ŗ המש×Ŗמשā€ בלוח הבק×Øה למש×Ŗמש או ד×Øך עמוד הפ×Øופיל שלך. כדי לחפש א×Ŗ הנושאים שלך, הש×Ŗמש בעמוד החיפוש המ×Ŗקדם ומלא א×Ŗ האפש×Øויו×Ŗ השונו×Ŗ המ×Ŗקדמו×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

ה×Øשמו×Ŗ לקבל×Ŗ עדכונים ומועדפים

מה ההבדל בין מועדפים וה×Øשמו×Ŗ לקבל×Ŗ עדכונים?
המועדפים ב phpBB3 דומה למועדפים של דפדפן האינט×Øנט שלך. אינך מקבל ה×Ŗ×Øאה כאש×Ø ×™×© עדכון, אבל א×Ŗה יכול לחזו×Ø ×œ× ×•×©× מאוח×Ø ×™×•×Ŗ×Ø. ה×Øשמה, עם זא×Ŗ, ×Ŗודיע לך כאש×Ø ×™×© עדכון לנושא או לפו×Øום במע×Øכ×Ŗ ד×Øך השיטה או השיטו×Ŗ המועדפו×Ŗ עליך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני × ×Øשם לנושא או לפו×Øום מהויים?
כדי לה×Øשם לפו×Øום מהויים, לחׄ על הקישו×Ø ā€œ×”×Øשם לקבל×Ŗ עדכונים מפו×Øום זהā€ לאח×Ø ×”×›× ×™×”×” לפו×Øום. כדי לה×Øשם לנושא, הגב לנושא עם ×Ŗיב×Ŗ ההימון לה×Øשמה מהומנ×Ŗ או לחׄ על הקישו×Ø ā€œ×”×Øשם לקבל×Ŗ עדכונים מנושא זהā€ בנושא עצמו.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני מהי×Ø ××Ŗ הה×Øשמו×Ŗ שלי?
כדי לההי×Ø ××Ŗ הה×Øשמו×Ŗ שלך, עבו×Ø ×œ×œ×•×— הבק×Øה למש×Ŗמש שלך ולחׄ על הקישו×Øים לה×Øשמו×Ŗ שלך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

קבצים מצו×Øפים

אלו מין קבצים מצו×Øפים ני×Ŗנים לצי×Øוף במע×Øכ×Ŗ זו?
מנהל המע×Øכ×Ŗ ×Øשאי להוהיף ולהו×Øיד אלו הוגי קבצים שב×Øצונו לקבל או לא לקבל למע×Øכ×Ŗ שלו. אם אינך בטוח שני×Ŗן להעאלו×Ŗ, צו×Ø ×§×©×Ø ×¢× אחד ממנהלי המע×Øכ×Ŗ למידע × ×Øחב יו×Ŗ×Ø.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

כיצד אני מוצא א×Ŗ כל הקבצים המצו×Øפים שלי?
בכדי למצוא א×Ŗ ×Øשימ×Ŗ הקבצים המצו×Øפים שהעלא×Ŗ, עבו×Ø ×œ×œ×•×— הבק×Øה למש×Ŗמש ובח×Ø ×‘××¤×©×Øו×Ŗ הקבצים המצו×Øפים.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מע×Øכ×Ŗ phpBB 3

מי ×Ŗיכנן וכ×Ŗב א×Ŗ מע×Øכ×Ŗ הפו×Øומים?
×Ŗוכנה זו (בצו×Øה הלא ×¢×Øוכה שלה ) נוצ×Øה, ושוח×Ø×Øה וזכויו×Ŗה הם של קבוצ×Ŗ phpBB. המע×Øכ×Ŗ נבנ×Ŗה ×Ŗח×Ŗ ×Øישיון חופשי וני×Ŗ× ×Ŗ לע×Øיכה חופשי×Ŗ ומלאה. ×Øאה א×Ŗ הקישו×Ø ×œ×¤×Øטים נוהפים.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

מדוע אפש×Øו×Ŗ X ני×Ŗ× ×Ŗ?
המע×Øכ×Ŗ נכ×Ŗבה וקיבלה ×Øישיון על ידי קבוצ×Ŗ phpBB. אם א×Ŗה ×Øואה שיש אפש×Øו×Ŗ שלא קיימ×Ŗ ו×Ŗועיל מאוד, אנא בק×Ø ×‘××Ŗ×Ø ×”×Øישמי phpbb.com ו×Ŗקבל א×Ŗ ×Ŗגובו×Ŗ המפ×Ŗחים לגבי העיניין. אנא אל ×Ŗשלח בקשו×Ŗ ×¢×Ŗידיו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ ב phpbb.com.אנא ×Øאה א×Ŗ הפו×Øום קודם וודא שלא שלחו כב×Ø ×Øעיון כמו שלך.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

למי אני פונה במק×Øים של חוק×Ŗיו×Ŗ ואישו×Øים למע×Øכ×Ŗ?
לכל מנהל ×Øאשי אש×Ø × ×ž×¦× בקבוצה הנק×Øא×Ŗ ā€œ×”צוו×Ŗā€. הדף יכול לשמש גם עז×Ø ×œ×”×¢×Øו×Ŗיכם. אם אינך מקבל ×Ŗשובה א×Ŗה צ×Øיך ליצו×Ø ×§×©×Ø ×¢× בעל המ×Ŗחם (בצע אי×Ŗו×Ø whois) או, אם המע×Øכ×Ŗ ×Øצה על שי×Øו×Ŗ חינמי (למשל Yahoo!, free.fr, f2s.com, וכד'), ההנהלה או מחלק×Ŗ הפגיעו×Ŗ של או×Ŗו שי×Øו×Ŗ. שים לב שלקבוצ×Ŗ phpBB אין לחלוטין המכו×Ŗ שיפוטי×Ŗ ואינה יכולה בשום ד×Øך לשא×Ŗ באח×Øיו×Ŗ לגבי איך, איפה או על-ידי מי מע×Øכ×Ŗ זו בשימוש. אל ×Ŗצו×Ø ×§×©×Ø ×¢× קבוצ×Ŗ phpBB בהקש×Ø ×œ×›×œ חומ×Ø ×œ× חוקי אש×Ø ×œ× קשו×Ø ×‘××•×¤×Ÿ ישי×Ø ×œ××Ŗ×Ø phpBB.co.il או המע×Øכ×Ŗ phpBB עצמה בפ×Øט. אם ×Ŗשלח דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני לקבוצ×Ŗ phpBB לגבי כל שימוש בצד שלישי של מע×Øכ×Ŗ זו, צפה ל×Ŗשובה מצומצמ×Ŗ או לשום ×Ŗשובה בכלל.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

קבוצ×Ŗ המ×Ŗ×Øגמים phpBB היש×Øאלי

מי מ×Ŗ×Øגם א×Ŗ המע×Øכ×Ŗ הזא×Ŗ?
המע×Øכ×Ŗ כולה מ×Ŗו×Øגמ×Ŗ על ידי phpBB - פו×Øומים בעב×Øי×Ŗ.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

זכ×Ø ×•× ×§×‘×” במע×Øכ×Ŗ?
המע×Øכ×Ŗ המ×Ŗו×Øגמ×Ŗ מש×Ŗמש×Ŗ בלשון זכ×Ø, אך היא מיועד×Ŗ לשני המינים. באנגלי×Ŗ אין הבדלים בין המינים ולכן באנגלי×Ŗ אין א×Ŗ המק×Øה הזה. בעב×Øי×Ŗ מש×Ŗמשים בלשון זכ×Ø ×›×¦×•×Øה בל×Ŗי מוגד×Ø×Ŗ, שכולל×Ŗ גם א×Ŗ הנקבה. כל מי שמ×Ŗנצל על שהוא מש×Ŗמש בלשון זכ×Ø, או שהוא מנהה לעקוף או×Ŗה על ידי שימוש בצו×Øו×Ŗ המגוחכו×Ŗ כמו "א×Ŗ/ה" או "א×Ŗם", פשוט לא יודע עב×Øי×Ŗ, ועימו ההליחה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

הע×Øה בקש×Ø ×œ×Ŗ×Øגום?
על כל בעיה / הע×Øה / הא×Øה, פנה אלינו לפו×Øום ה×Ŗמיכה בא×Ŗ×Ø ×”×Ŗ×Øגום.
אנא ק×Øא א×Ŗ כללי הפו×Øום לפני שליח×Ŗ הודעה חדשה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”

האם ני×Ŗן להו×Øיד א×Ŗ הזכויו×Ŗ הנמצאו×Ŗ למטה?
לא ולא! ה×Øישיון הוא הינו האומנם ×Øישיון חופשי אך אוה×Ø ×¢×œ ×”×”×Ø×Ŗ זכויו×Ŗ היוצ×Øים והמ×Ŗ×Øגמים גם יחד ואין לשנו×Ŗם. ×Ŗנו כבוד ליוצ×Øי המע×Øכ×Ŗ ועו×Øכייה.
חזו×Ø ×œ×ž×¢×œ×”
cron