עכשיו 22 אוקטוב×Ø 2017, 01:03

 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו אהט×Øופיזיקה - Astrophysics
  פו×Øום אהט×Øופיזיקה משמש לדיונים ומידע בפיזיק×Ŗ הכוכבים וקוהמולוגיה.
  143 נושאים
  562 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי בני צפה בהודעה האח×Øונה
  14 אוקטוב×Ø 2017, 01:09
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו מע×Øכ×Ŗ השמש, מטאו×Øים וגופים קטנים - Solar System, Meteors
  פו×Øום מע×Øכ×Ŗ השמש,מטאו×Øים וגופים קטנים משמש לדיונים בחק×Ø ×ž×¢×Øכ×Ŗ השמש, מדעים פלנט×Øיים וחק×Ø ×›×“×•×Ø ×”××Øׄ, מטאו×Øים וגופים קטנים במע×Øכ×Ŗ השמש.
  154 נושאים
  504 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי razidan צפה בהודעה האח×Øונה
  31 אוגוהט 2017, 16:33
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו חלל ולווינים - Space and Satellites
  פו×Øום חלל ולווינים משמש לדיונים ומידע בחק×Ø ×”×—×œ×œ ולווינים.
  43 נושאים
  127 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי Apollo צפה בהודעה האח×Øונה
  02 מ×Øׄ 2017, 17:24
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו אהט×Øונומיה ביהדו×Ŗ - Astronomy in Judaism
  פו×Øום אהט×Øונומיה ביהדו×Ŗ, עוהק בהיבטים של מדע האהט×Øונומיה ביהדו×Ŗ ובמקו×Øו×Ŗ.
  40 נושאים
  165 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי ד×Øך כוכב מיעקב צפה בהודעה האח×Øונה
  23 אוגוהט 2017, 00:07
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו זיהום או×Ø ×‘×™×©×Øאל - Light Pollution In Israel
  פו×Øום העוהק בכל הקשו×Ø ×œ×–×™×”×•× האו×Ø ×‘×™×©×Øאל. ההב×Øה ופ×Ŗ×Øונו×Ŗ.
  20 נושאים
  96 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי Tamiro צפה בהודעה האח×Øונה
  22 דצמב×Ø 2015, 00:17
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו פו×Øום אהט×Øונומיה - AstroForum
  פו×Øום אהט×Øונומיה. א×Ŗם מוזמנים לש×Ŗ×£ או×Ŗנו במידע מעניין לטוב×Ŗ הקהילה. דיונים,עדכונים,שי×Ŗופי מידע בנושאים אהט×Øונומיים ועוד...
  231 נושאים
  673 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי פבליטו צפה בהודעה האח×Øונה
  05 הפטמב×Ø 2017, 12:29
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו מאמ×Øים באהט×Øונומיה - Articles in Astronomy
  אוהבים לק×Øוא הפ×Øים? זה הפו×Øום בשבילכם. פו×Øום המ×Øכז עבו×Øכם מאמ×Øים מקצועיים הקשו×Øים לאהט×Øונומיה במגוון ×Øחב של נושאים.
  9 נושאים
  9 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי מיכאל פימה צפה בהודעה האח×Øונה
  02 יולי 2012, 15:49
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו ×Ŗחזי×Ŗ מזה"א לא×Ŗ×Øי ×Ŗצפי×Ŗ ביש×Øאל - Astronomical Forecast
  ×Øיכוז × ×Øחב של ×Ŗחזי×Ŗ מזג האווי×Ø,עננו×Ŗ,זיהום או×Ø,אובך ועוד לנוחיו×Ŗ המש×Ŗמש ,מהוד×Ø ×œ×¤×™ אזו×Øים ומקומו×Ŗ ×Ŗצפי×Ŗ אהט×Øונומי×Ŗ.
  5 נושאים
  5 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי מיכאל פימה צפה בהודעה האח×Øונה
  22 מאי 2012, 09:18
 • אין הודעו×Ŗ שלא נק×Øאו חוו×Ŗ דע×Ŗ לציוד אהט×Øונומי - Astronomical Equipments Reviews
  פו×Øום חוו×Ŗ דע×Ŗ לציוד אהט×Øונומי, משמש לדיונים, חוו×Ŗ דע×Ŗ אודו×Ŗ ציוד ש×Øכש×Ŗם או שא×Ŗם מעוניינים ל×Øכוש כגון: טלהקופים,עיניו×Ŗ, משקפו×Ŗ, ×Ŗוכנו×Ŗ ,הפ×Øו×Ŗ אהט×Øונומי×Ŗ ועוד...
  237 נושאים
  1164 הודעו×Ŗ
  הודעה אח×Øונה על ידי vkx86 צפה בהודעה האח×Øונה
  21 אוקטוב×Ø 2017, 07:32

ה×Ŗחב×Ø  •  ×”×Øשמה

מי מחוב×Ø

בהך הכל יש 24 מש×Ŗמשים מחוב×Øים :: 2 ×Øשומים, 3 מוה×Ŗ×Øים ו 19 או×Øחים (מבוהה על מש×Ŗמשים פעילים)
מהפ×Ø ×”×’×•×œ×©×™× ה×Øב ביו×Ŗ×Ø ××™-פעם הוא 569 ב 11 אוגוהט 2016, 22:26

מש×Ŗמשים ×Øשומים: gavor, אבי חשביה
מק×Øא: הנהל×Ŗ הפו×Øום, צוו×Ŗ מקצועי ומנהלי הפו×Øומים

הטטיהטיקו×Ŗ

10419 הודעו×Ŗ בהך הכל • 2435 נושאים בהך הכל • 2137 מש×Ŗמשים בהך הכל • המש×Ŗמש החדש ביו×Ŗ×Ø Gavriellmars