הפו×Øום היש×Øאלי לאהט×Øונומיה וחלל - מדיניו×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ

חב×Øו×Ŗ וחב×Øים יק×Øים, ב×Øוכים הבאים לא×Ŗ×Ø "הפו×Øום היש×Øאלי לאהט×Øונומיה ולחלל- Astroforum.org.il" . הא×Ŗ×Ø ×ž××—×“ א×Ŗ מדע האהט×Øונומיה על מגוון היבטיו, אהט×Øונומיה ×Ŗצפי×Ŗי×Ŗ,אהט×Øופיזיקה, אהט×Øונומיה ביהדו×Ŗ, חלל ולוויינים, מע×Øכ×Ŗ השמש ועוד. הא×Ŗ×Ø × ×•×¦×Ø ×ž×Ŗוך שאיפה להפגיש אנשי מדע ומחק×Ø ×‘×Ŗחומי האהט×Øונומיה השונים עם חובבי אהט×Øונומיה ×Ŗצפי×Ŗי×Ŗ ואהט×Øופוטוג×Øפיה. חיבו×Ø ×–×” יביא, כך אנו מאמינים ā€“ לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ מאג×Ø ×ž×™×“×¢ אהט×Øונומי ×Øב-גווני אש×Ø ×™×¢×©×™×Ø ×•×™×¤×Øה א×Ŗ מדע האהט×Øונומיה למקצוענים ולחובבים, כאחד. הפו×Øום נועד לשמש במה ל×Ŗ×Øבו×Ŗ דיון שונה, מגוונ×Ŗ, מעמיקה, מש×Ŗפ×Ŗ ומאחד×Ŗ, לטוב×Ŗ כלל חובבי ואוהבי מדע האהט×Øונומיה, בא×Øׄ. בא×Ŗ×Ø ×–×”, המאחד ×Ŗח×Ŗ קו×Ø×Ŗ גג אח×Ŗ ×Ŗחומי אהט×Øונומיה ×Øבים ומגוונים, ימצאו עניין חובבים ומקצוענים, מכל הגילאים ובכל ×Øמ×Ŗ ידע ועניין. אנו ×Ŗקווה כי מפגש זה בין אנשי המדע והאקדמיה לבין חובבי האהט×Øונומיה למיניהם, יהווה מענה בכל ה×Ŗחומים המעניינים א×Ŗ כל חב×Øי הקהילה המיוחד×Ŗ והמגוונ×Ŗ, בא×Øׄ. ×Ŗקנון וחוקי הא×Ŗ×Ø ×ž×’×“×™×Ø ××Ŗ ה×Ŗנאים החלים עליכם בע×Ŗ השימוש בא×Ŗ×Ø astroforum.org.il. ק×Øאו א×Ŗ ה×Ŗנאים בקפידה. השימוש בקבוצו×Ŗ הדיון,ל×Øבו×Ŗ משלוח הודעה או ×Ŗגובה מעיד על ההכמ×Ŗכם ל×Ŗנאים אלה. אם אינך מהכים להם, הימנעו משימוש בקבוצו×Ŗ הדיון,כמו כן השימוש בא×Ŗ×Ø ×ž×¦×Øיך ×Øישום. מאחלים לכולכם חוויה אהט×Øונומי×Ŗ נעימה ומועילה, הנהל×Ŗ הא×Ŗ×Ø.


חזו×Ø ×œ×ž×”×š הה×Ŗחב×Øו×Ŗ

cron