עמוד 1 מתוך 1

כוכב ההורג גמלים

הודעהפורסם: 20 מרץ 2018, 17:23
על ידי יהודה א.
"יש אומרים כי כסיל הוא הכוכב שהוא קרוב מהסדן הדרומי שימותו הגמלים אם יראוהו" (ראב"ע ישעי' יג, י). "שני כוכבים בשני הסדנים, ונקרא אחד מהם כסיל, והוא האדום ההורג הגמלים אם יראוהו" (ספר השרשים להרד"ק ערך כסל בשם ראב"ע).

האם ידוע זיהוי כוכב זה?

Re: כוכב ההורג גמלים

הודעהפורסם: 01 אפריל 2018, 12:25
על ידי ד'ר יגאל פתאל
לא מוכר לי. שהרי כסיל היא אחת הקבוצות המוזכרות במקרא (עמוס ואיוב), אבל גם כאן יש כאלה החושבים שלא מדובר בקבוצת אוריון

Re: כוכב ההורג גמלים

הודעהפורסם: 10 אפריל 2018, 17:32
על ידי דרך כוכב מיעקב
אם כבר הזכרת את האבן עזרא, ובהקשר לדברי ד"ר פתאל, מהאב"ע בפירושו באיוב משמע שלדעתו כימה היא אלדברן ולא הפליאדות. אז אני משער שגם כאן אולי הוא סובר אחרת לגבי כסיל. יש סיכוי שהוא כותב על זה באותו מקום, אך איני זוכר בוודאות כרגע.